ILLUSTRATION

 

 

 

 

“Кучешка работа”, изд. Точица, 2017